Slik går vi frem for å lage ditt nettsted

Når du skal lage en nettside er det mange prosesser du skal ta hensyn til.

Her er en forkortet prosessmodell for hvordan vi arbeider.

Web-strategi

Før du oppretter et nettsted, må du vite hva du skal med satsningen, og ikke minst hva som skal få brukeren til å besøke deg. De vellykte nettstedene er de som har forankring i de øvrige strategier, spiller sammen med de øvrige medietiltak og har et klart konsept.

Disse tingene må du tenke igjennom før du starter:

Målsetting

Hva er hensikten med nettstedet?

Målene med et nettsted henger naturligvis ofte sammen med den overordnede målsetting. Selger man biler i "den virkelige verden", vil man jo at nettsatsningen skal bidra til at man selger flere biler.

TIPS: Formuler målene klart og entydig! Jo klarere målene er formulert, jo enklere og mer målrettet blir den videre prosessen.

Konsept

Hvordan ønsker du å benytte web som medium til å nå de målene du har for nettsatsningen?

De aller beste web-konseptene er de som kan oppsummeres i et enkelt begrep. Dette kan for eksempel være; Nettbank, Nettbutikk, Rubrikkannonser, Offentlig informasjon, Legespalte på nett.

TIPS: Hvis man har et mer komplekst konsept, kan man lage en mer omfattende konseptbeskrivelse som sier noe om hvilke mål du har for satsningen og nøyaktig hvordan du har tenkt å bruke web som medium for å nå disse målene.

Målgrupper

Hvilke målgrupper retter nettstedet seg mot?

Du trenger å vite noe om hvilken målgruppe ditt nettsted skal rette seg mot. Driver du allerede et nettsted, har du antagelig gjennomført brukerundersøkelser slik at du vet noe om dine brukeres profil. Du kan velge å følge denne, eller du kan bevisst rette deg mot en litt annen målgruppe.

Noen parametre for målgruppen som du bør tenke gjennom:

Business to business

 • Retter du deg mot kunder innen en bestemt bransje?
 • Retter du deg mot bedrifter av en bestemt størrelse?
 • Retter du deg mot kunder i et bestemt distrikt?
 • Hvilken stilling har den personen i bedriften som du regner med vil besøke ditt nettsted?

Business to consumer

 • Retter du deg mot brukere av et bestemt kjønn?
 • Retter du deg mot brukere i en bestemt aldersgruppe?
 • Retter du deg mot brukere i bestemte distrikter?
 • Retter du deg mot brukere med bestemte interesser?

Budskap

Hva skal du egentlig si til din målgruppe?

Jo mer entydig ditt web-konsept er, jo enklere er det å definere et budskap. Har du ikke et entydig konsept, er dette punkter du bør tenke på nå:

 • Hvilke kjerneverdier skal nettstedet formidle?
 • Hvordan skal du formidle nøyaktig hva nettstedet handler om?
 • Hvilket hovedbudskap skal kommuniseres til brukeren?
 • Hvordan skal du sørge for at brukeren umiddelbart forstår konseptet?

Konkurransefortrinn

Vil du bli valgt på nett må du ha "killer content" å by på!

Jo mer entydig ditt konsept er, jo tydeligere er det hva som er din "killer content". For Finn.no er det rubrikkannonsene som er killer content. For Norwegian.no er det de billige flyreisene.

Fortinnsinnhold

 • Innhold som er unikt, som du er alene om.
 • Innhold som du er best på.
 • Innhold som du er raskest oppdatert på.
 • Høykvalitets faginformasjon.
 • Størst utvalg av produkter.

Web-produksjon

Produksjonsfasen er omfattende og krevende. Men håndterer du den riktig, får du maksimalt utbytte av løsningen din.

Når du starter en webutviklings-prosess, er det litt av et apparat du setter i gang. Det er interne høringer, ekstern leverandørkontakt, strategiske vurderinger, brukertesting, designvurderinger, back-end-analyser og det ene med det andre. Før du gjør dette, skal du stille deg selv et spørsmål: Er det nødvendig?

Mange starter nemlig nye utviklingsprosjekter når den eksisterende løsningen faktisk er fullt brukbar, men man trenge kanskje en endring av design og/eller innhold.

Grafisk design

Grafisk design er igjen et fag som bør være representert tidlig i utviklingsprosessen.

I motsetning til hva mange ser ut til å tro, er den visuelle, grafiske utformingen ikke pynt som man henger på til slutt. Godt webdesign er en del av brukeropplevelsen og brukergrensesnittet. Designet er et uunnværlig verktøy for å oppnå brukervennlighet og god kommunikasjon.

Struktur og innhold

Som alltid på web, er det brukernes behov som må være utgangspunktet når vi strukturerer innholdet. Hensikten med strukturen og det innholdet vi velger å presentere, er jo først og fremst følgende:

 • Å hjelpe brukeren å finne den informasjonen han leter etter.
 • Å vise brukeren den informasjonen du har som er relevant for ham.
 • Å fortelle brukeren hva slags tilleggsinnhold du har.
web2net AS
Steinkjer
Jæktskippergata 8
7725 Steinkjer
Vestfossen
Tveveien 6
3320 Vestfossen
  post(at)web2net.no
  920 37 695
  412 53 455